leftside
workbg
bannerbg
rightside
COLET vins i caves
tradició i modernitat
Colet Viticultors, SL

NIF: B-65981011
Adreça: Camí del Salinar s/n
Codi Postal: 08739
Població: Pacs del Penedès
Telèfon i Fax:
+34 938 170 809
 
E-mail: info@colet.cat


Avís legal i privacitat

Les pàgines d'aquest web, la informació o els elements que s'hi contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals el propietari d'aquest lloc web n'és titular o llicenciatari legítim. No s'atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines d'aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui al propietari.
 
Política de privacitat de dades:Confidencialitat
El propietari d'aquest lloc web es compromet a mantenir totes les dades que ens facilitin els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal, la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre). En cas de demanar-li de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, l'informem de la facultat de quà disposa d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran amb la finalitat expressada, i sempre amb el seu consentiment.

© Fotografies: Laia Ibáñez