Avis Legal Web

Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del web site és COLET VITICULTORS S.L. a partir d’ara COLET VITICULTORS S.L. , amb domicili social a CAMÍ DEL SALINAR, S/N -08796 PACS DEL PENEDÈS – BARCELONA proveïda de N.I.F. núm. B-65981011 i amb adreça electrònica info@colet.cat

• Ús i serveis del web site.

L’usuari podrà triar en quin idioma (català, castellà o anglès) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que en ell s’ofereixen.
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des del mateix i a no fer servir els serveis o informacions continguts en el web site per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.
La Fundació Serveis Socials podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accès al web site, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís

• Protecció de dades.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Per a cada tractament de dades que la Fundació Serveis Socials realitzi, informarà a l’usuari conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sent la responsable del tractament, COLET VITICULTORS S.L. i per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, hauran de dirigir-se mitjançant un escrit i el seu DNI a COLET VITICULTORS S.L. amb domicili social a CAMÍ DEL SALINAR, S/N -08796 PACS DEL PENEDÈS – BARCELONA.

• Drets de Propietat Intel·lectual

COLET VITICULTORS S.L. és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest web site. En qualsevol cas, COLET VITICULTORS S.L. disposa de la corresponent autorització per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots o part dels continguts d’aquest web site, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de COLET VITICULTORS S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de COLET VITICULTORS S.L. dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de COLET VITICULTORS S.L., qualsevol manipulació o alteració d’aquest web site. Conseqüentment, COLET VITICULTORS S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

• Limitació de la responsabilitat

COLET VITICULTORS S.L. no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, la Fundació Serveis Socials i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la empresa o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major COLET VITICULTORS S.L. tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu.
L’esmentada informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

COLET VITICULTORS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, COLET VITICULTORS S.L. no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks marcs publicitaris.